TOPlist
Největší databáze zkratek. Aktuální počet zařazených zkratek: 15 668.

Detail zkratky PS

PS

Obor:

Stavebnictví

Význam: provozní soubory
Popis:

PS =pozemní stavitelství Přehled stavařských kódů : ARS architektonicko-stavební část ST statická ZTK zdravotní technika – kanalizace ZTV zdravotní technika – vodovod ZTP zdravotní technika – plynovod RTCH rozvody tepla a chladu ELO elektroinstalace objektu – silnoproud EPS elektrická požární signalizace ERO evakuační rozhlas EZS elektronická zabezpečovací signalizace STA společná televizní anténa (TKR) VZT vzduchotechnika ESO slaboproudé instalace objektu MAR měření a regulace UPS nepřetržité napájení TEL telefonní instalace PBR požárně bezpečnostní řešení ZOTK zařízení k odvodu tepla a kouře SHZ stabilní hasicí zařízení CCTV průmyslová televize ZOV zásady organizace výstavby GAS gastro provoz HVAC systém vzduchotechniky, vytápění, klimatizace PO požární ochrana ELI elektro??? HZS MSK hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje KHS krajská hygienická stanice DOSS dotčené orgány státní správy a samosprávy IICG Inter IKEA Centre Group OC obchodní centrum BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci CM centre manager PM project manager LM leasing manager LCM local construction manager TC tenat coordinator CRM country risk manager OM operation manager DSP dokumentace pro stavební povolení TD tendrová dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele) RPD realizační projektová dokumentace DSPS (AS BUILT) dokumentace skutečného provedení stavby DHBM design handbook manuál ZD zadávací dokumentace DKsP dokumentace skutečného provedení SOZ samočinné odvětrávací zařízení

Jazyk: čeština

• Zkratku PS najdete také v následujících kategoriích:

• Zkratka PS byla za posledních 30 dní hledána: 5 krát

• Poslední změna zkratky PS byla provedena: 06.01.2017

Nejhledanější zkratky z oboru Stavebnictví

Partneři projektu:

překlady, tlumočení MBA Studium v Praze Online studium MBA

Databáze zkratek je pravidelně aktualizována na základě návrhů uživatelů.
Provozovatel neručí za správnost významů všech zkratek v databázi.