Ω

Informace o zkratce 'Ω'

Význam
ohm
Popis
Jednotka elektrického odporu.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky Ω byla provedena: 24.7.2009
Význam:
ohm
Popis:
Jednotka elektrického odporu.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky Ω byla provedena: 24.7.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Měrné jednotky'

nl Nm P PB PL
Nejhledanější zkratky z kategorie 'Měrné jednotky'
BFT
bm
BTU
dwt
ha
HP
HTS
KL
km
kph
kpm
kW
la
lbs
ldm
ltr
mph
nl
Nm
P
PB
PL
PPB
ppt
PRM
PSI
SCF
SHU
SPP
TEU
tex
toe
tsp
U
UOM