143

Informace o zkratce '143'

Význam
I love you
Popis

I = 1 písmeno

LOVE = 4 písmena

YOU = 3 písmena

=> I LOVE YOU 143

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky 143 byla provedena: 21.9.2017
Význam:
I love you
Popis:

I = 1 písmeno

LOVE = 4 písmena

YOU = 3 písmena

=> I LOVE YOU 143

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky 143 byla provedena: 21.9.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf