143

Informace o zkratce '143'

Význam
I love you
Popis

I = 1 písmeno

LOVE = 4 písmena

YOU = 3 písmena

=> I LOVE YOU 143

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky 143 byla provedena: 21.9.2017
Význam:
I love you
Popis:

I = 1 písmeno

LOVE = 4 písmena

YOU = 3 písmena

=> I LOVE YOU 143

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky 143 byla provedena: 21.9.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf