2b||!2b

Informace o zkratce '2b||!2b'

Význam
to be or not to be
Popis
být či nebýt
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky 2b||!2b byla provedena: 21.2.2009
Význam:
to be or not to be
Popis:
být či nebýt
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky 2b||!2b byla provedena: 21.2.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf