:{D

Informace o zkratce ':{D'

Obor
Význam
Kníráč
Popis
Kníráč je emotikon vyjadřující smích kníratého pána.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky :{D byla provedena: 11.12.2017
Obor:
Význam:
Kníráč
Popis:
Kníráč je emotikon vyjadřující smích kníratého pána.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky :{D byla provedena: 11.12.2017