;->

Informace o zkratce ';->'

Obor
Význam
Sarkastická poznámka hraničící s oplzlostí
Popis
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ;-> byla provedena: 16.10.2016
Obor:
Význam:
Sarkastická poznámka hraničící s oplzlostí
Popis:
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ;-> byla provedena: 16.10.2016