EZPZ

Informace o zkratce 'EZPZ'

Význam
Easy peasy, very easy
Popis

Easy peasy, velmi snadné.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky EZPZ byla provedena: 22.2.2014
Význam:
Easy peasy, very easy
Popis:

Easy peasy, velmi snadné.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky EZPZ byla provedena: 22.2.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf