I<3U

Informace o zkratce 'I<3U'

Význam
I Love You
Popis

 Miluji Tě.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky I<3U byla provedena: 9.4.2011
Význam:
I Love You
Popis:

 Miluji Tě.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky I<3U byla provedena: 9.4.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf