ILY2M

Informace o zkratce 'ILY2M'

Význam
I Love You Too Much
Popis

Miluji tě příliš mnoho.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ILY2M byla provedena: 25.1.2012
Význam:
I Love You Too Much
Popis:

Miluji tě příliš mnoho.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ILY2M byla provedena: 25.1.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf