IMHO

Informace o zkratce 'IMHO'

Význam
In My Honest Opinion
Popis

Podle mého upřimného názoru.

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 4.4.2011
Význam:
In My Honest Opinion
Popis:

Podle mého upřimného názoru.

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf