IMHO

Informace o zkratce 'IMHO'

Význam
In My Honest Opinion
Popis

Podle mého upřimného názoru.

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 4.4.2011
Význam:
In My Honest Opinion
Popis:

Podle mého upřimného názoru.

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky IMHO byla provedena: 

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf