JW

Informace o zkratce 'JW'

Význam
Just Wondering
Popis

jen zeptat

zajímá vás jen

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky JW byla provedena: 12.12.2010
Význam:
Just Wondering
Popis:

jen zeptat

zajímá vás jen

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky JW byla provedena: 12.12.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf