JW

Informace o zkratce 'JW'

Význam
Just Wondering
Popis

jen zeptat

zajímá vás jen

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky JW byla provedena: 12.12.2010
Význam:
Just Wondering
Popis:

jen zeptat

zajímá vás jen

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky JW byla provedena: 12.12.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf