NKnS

Informace o zkratce 'NKnS'

Význam
Nejlepší Kmarád na Světě
Popis
N= Nejlepší K=Kamarád n=na S=Světě
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky NKnS byla provedena: 1.6.2020
Význam:
Nejlepší Kmarád na Světě
Popis:
N= Nejlepší K=Kamarád n=na S=Světě
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky NKnS byla provedena: 1.6.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf