NPUAP

Informace o zkratce 'NPUAP'

Obor
Význam
National Pressure Ulcer Advisory Panel
Popis
Nezávislá nezisková organizace věnující se prevenci, léčbě, léčbě a výzkumu dekubitů
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky NPUAP byla provedena: 5.10.2021
Obor:
Význam:
National Pressure Ulcer Advisory Panel
Popis:
Nezávislá nezisková organizace věnující se prevenci, léčbě, léčbě a výzkumu dekubitů
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky NPUAP byla provedena: 5.10.2021

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Medicína'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Medicína'
AI
ARO
AS
DK
DKK
DS
EA
EKV
FI
FiS
HU
IA
MD
MS
Na
NO
NSA
OA
ODD
ORL
OS
PA
PET
PM
PP
PPP
RA
RS
SA
SOP
SP
SPP
TBC
TE
TK
WHO
ZP
zps
ZZ