OMC

Informace o zkratce 'OMC'

Význam
Oh my carrot
Popis

Jako OMG (Oh my god) ve významu pro Directionerky.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky OMC byla provedena: 9.3.2013
Význam:
Oh my carrot
Popis:

Jako OMG (Oh my god) ve významu pro Directionerky.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky OMC byla provedena: 9.3.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf