PBŘS

Informace o zkratce 'PBŘS'

Význam
Požárně Bezpečnostní Řešení stavby
Popis

Součást projektu stavby

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky PBŘS byla provedena: 4.7.2019
Význam:
Požárně Bezpečnostní Řešení stavby
Popis:

Součást projektu stavby

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky PBŘS byla provedena: 4.7.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'

MD MJ MK NP O
Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'
čp
čs
dPP
EPS
GZS
hv
IS
KU
LPF
MD
MJ
MK
NP
O
OP
ORL
PC
POV
PP
RIP
S
SD
SDK
SP
SR
TDI
TV
TZB
ÚK
ÚP
VR
VS
zov
ZP
ZS
ZTI
ZU