PFE

Informace o zkratce 'PFE'

Význam
pause for eat
Popis

Pauza na oběd.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky PFE byla provedena: 2.2.2012
Význam:
pause for eat
Popis:

Pauza na oběd.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky PFE byla provedena: 2.2.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf