WFM

Informace o zkratce 'WFM'

Význam
Wait for Me
Popis

Počkej na mě.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky WFM byla provedena: 3.2.2010
Význam:
Wait for Me
Popis:

Počkej na mě.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky WFM byla provedena: 3.2.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf