asl

Informace o zkratce 'asl'

Význam
age, sex, land/location
Popis
věk, pohlaví a země pobytu
Jazyk
nezvolen
Zkratku asl najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky asl byla provedena: 22.10.2015
Význam:
age, sex, land/location
Popis:
věk, pohlaví a země pobytu
Jazyk:
nezvolen
Zkratku asl najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky asl byla provedena: 22.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf