etc

Informace o zkratce 'etc'

Význam
Et cetera
Popis
A tak dále (z latiny - a druhé nebo následující)
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky etc byla provedena: 10.8.2016
Význam:
Et cetera
Popis:
A tak dále (z latiny - a druhé nebo následující)
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky etc byla provedena: 10.8.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf