gts

Informace o zkratce 'gts'

Význam
go to sleep
Popis

běž spát

Jazyk
angličtina
Zkratku gts najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky gts byla provedena: 24.4.2012
Význam:
go to sleep
Popis:

běž spát

Jazyk:
angličtina
Zkratku gts najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky gts byla provedena: 24.4.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf