htt

Informace o zkratce 'htt'

Význam
hard to tell
Popis
těžko říct
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky htt byla provedena: 11.7.2008
Význam:
hard to tell
Popis:
těžko říct
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky htt byla provedena: 11.7.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf