ilysm

Informace o zkratce 'ilysm'

Význam
I love you so much
Popis
Doslovný překlad: Miluji tě tak moc. Obecný př.: Moc tě miluji.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ilysm byla provedena: 3.9.2019
Význam:
I love you so much
Popis:
Doslovný překlad: Miluji tě tak moc. Obecný př.: Moc tě miluji.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ilysm byla provedena: 3.9.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf