imba

Informace o zkratce 'imba'

Význam
imbalanced
Popis
nevyvážený, něco co je hodně silné, používá se často ve hrách
Jazyk
nezvolen
Zkratku imba najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky imba byla provedena: 26.5.2010
Význam:
imbalanced
Popis:
nevyvážený, něco co je hodně silné, používá se často ve hrách
Jazyk:
nezvolen
Zkratku imba najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky imba byla provedena: 26.5.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf