Největší databáze zkratek. Aktuální počet zařazených zkratek: 13 694.

Tento kód slouží k testování robotů.

Nově přidané zkratky

Pouze z kategorie:

DDŽ

Diagnóza Dávivá Žízeň Kultura, umění, hudba Detail zkratky DDŽ

EFIP

Enhanced Fairchild Incentive Plan Ostatní Detail zkratky EFIP

ZP

zařizovací předmět Stavebnictví Detail zkratky ZP

ÚAPO

Územně analytické podklady obcí Státní správa Detail zkratky ÚAPO

TBBT

The Big Bang Theory Chatovací zkratky Detail zkratky TBBT

OPK

Ochrana Přírody a Krajiny Státní správa Detail zkratky OPK

LP

loupežné přepadení Zákony Detail zkratky LP

ILYSMMM

I love you so much much much. Chatovací zkratky Detail zkratky ILYSMMM

IOS

Integrované operační středisko Ostatní Detail zkratky IOS

VN

Visual Novel (vizuální román) Herní zkratky Detail zkratky VN

FBPI

Federal Bureau and Police of Investigation Organizace Detail zkratky FBPI

IPPR

Individuální plán pracovní rehabilitace Státní správa Detail zkratky IPPR

OPS

odborná pracovní skupina Státní správa Detail zkratky OPS

Pce

peace Chatovací zkratky Detail zkratky Pce

HZO

Havarijní zkratová ochrana Energetika Detail zkratky HZO

KPS

Kompaktní předávací stanice Energetika Detail zkratky KPS

PS

Předávací stanice Energetika Detail zkratky PS

CJK

Český jazyk a komunikace Školství Detail zkratky CJK

LSD

limited slip differential Technika Detail zkratky LSD

KYS

Kiss Your Sister Ostatní Detail zkratky KYS

HGP

Youtuber HoryGameplay Ostatní Detail zkratky HGP

Amp

Amfetamin Ostatní Detail zkratky Amp

OKC

Oklahoma City Ostatní Detail zkratky OKC

OŘJ

oddělení řízení jakosti Činnosti Detail zkratky OŘJ

KYS

Kill your self Herní zkratky Detail zkratky KYS

fft

Fast Fourier Transformation Ostatní Detail zkratky fft

OBNP

Odbor bytů a nebytových prostor Státní správa Detail zkratky OBNP

MRE

Meal ready to eat Ostatní Detail zkratky MRE

DK

Divoké Kmeny Herní zkratky Detail zkratky DK

Rozvinutá šíře Stavebnictví Detail zkratky rš

ZÚNZ

Závodní ústav národního zdraví Ostatní Detail zkratky ZÚNZ

nagi

Not a Good Idea Chatovací zkratky Detail zkratky nagi

VZZ

výkaz zisků a ztrát Ekonomie Detail zkratky VZZ

WW3

World War 3 Historie Detail zkratky WW3

NBK

Nymburk Ostatní Detail zkratky NBK

IN

interní doklad Ekonomie Detail zkratky IN

BV

bankovní výpis Ekonomie Detail zkratky BV

PO

pokladna Ekonomie Detail zkratky PO

FP

faktura přijatá Ekonomie Detail zkratky FP

OP

Ostatní pohledávka Ekonomie Detail zkratky OP

FV

faktura vydaná Ekonomie Detail zkratky FV

NA

Naturally aspirated Technika Detail zkratky NA

ollg

One Less Lonely Girl Ostatní Detail zkratky ollg

BBC

Big Black Cock Herní zkratky Detail zkratky BBC

PP

Plná Peněženka Organizace Detail zkratky PP

PAD

perorální antidiabetikum Medicína Detail zkratky PAD

úan

území archeologických nálezů Příroda Detail zkratky úan

úskp

ústřední seznam kulturních památek Příroda Detail zkratky úskp

az

Autorizovaný zástupce Ostatní Detail zkratky az

POV

Pojištění odpovědnosti vozidla Zákony Detail zkratky POV

Partneři projektu:

překlady, tlumočení MBA Studium v Praze Online studium MBA

Databáze zkratek je pravidelně aktualizována na základě návrhů uživatelů.
Provozovatel neručí za správnost významů všech zkratek v databázi.