nz

Informace o zkratce 'nz'

Význam
není zač
Popis

není zač

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky nz byla provedena: 14.2.2019
Význam:
není zač
Popis:

není zač

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky nz byla provedena: 14.2.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf