pls

Informace o zkratce 'pls'

Význam
Please
Popis

prosím.

Jazyk
angličtina
Zkratku pls najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky pls byla provedena: 22.4.2013
Význam:
Please
Popis:

prosím.

Jazyk:
angličtina
Zkratku pls najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky pls byla provedena: 22.4.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf