sk8ter boy

Informace o zkratce 'sk8ter boy'

Význam
skeiter boy
Popis
skejťák
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky sk8ter boy byla provedena: 3.4.2008
Význam:
skeiter boy
Popis:
skejťák
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky sk8ter boy byla provedena: 3.4.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf