smh

Informace o zkratce 'smh'

Význam
shaking my head
Popis

Zavrtět , kroutit hlavou.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky smh byla provedena: 22.10.2015
Význam:
shaking my head
Popis:

Zavrtět , kroutit hlavou.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky smh byla provedena: 22.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf