srsly

Informace o zkratce 'srsly'

Význam
seriously
Popis

Vážně? Opravdu?! (stejný význam, jako really?! (rly))

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky srsly byla provedena: 28.3.2015
Význam:
seriously
Popis:

Vážně? Opravdu?! (stejný význam, jako really?! (rly))

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky srsly byla provedena: 28.3.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf