wb

Informace o zkratce 'wb'

Význam
welcome back
Popis
vítej zpátky
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky wb byla provedena: 3.11.2021
Význam:
welcome back
Popis:
vítej zpátky
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky wb byla provedena: 3.11.2021

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf