ytb

Informace o zkratce 'ytb'

Význam
youtube.com
Popis
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ytb byla provedena: 16.4.2014
Význam:
youtube.com
Popis:
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ytb byla provedena: 16.4.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf