ADH

Informace o zkratce 'ADH'

Obor
Význam
Alkoholdehydrogenáza
Popis
Alkoholdehydrogenáza (ADH) je enzym ze skupiny dehydrogenáz, který katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na jim odpovídající aldehydy či ketony.
Jazyk
nezvolen
Zdroj
Zkratku ADH najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ADH byla provedena: 4.8.2018
Obor:
Význam:
Alkoholdehydrogenáza
Popis:
Alkoholdehydrogenáza (ADH) je enzym ze skupiny dehydrogenáz, který katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na jim odpovídající aldehydy či ketony.
Jazyk:
nezvolen
Zkratku ADH najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ADH byla provedena: