Největší databáze zkratek. Aktuální počet zařazených zkratek: 13 511.

Detail zkratky BPEJ

BPEJ

Obor:

Ostatní

Význam: Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Popis:

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Význam jednotlivých číslic v pořadí: 1. - značí příslušnost ke klimatickému regionu, 2. a 3. - určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí atd., 4. - stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám, 5. - vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu.


• Tato zkratka je pouze v kategorii Ostatní

• Zkratka BPEJ byla za posledních 30 dní hledána: 0 krát

• Poslední změna zkratky BPEJ byla provedena: 22.10.2015

Nejhledanější zkratky z oboru Ostatní

Partneři projektu:

překlady, tlumočení MBA Studium v Praze Online studium MBA

Databáze zkratek je pravidelně aktualizována na základě návrhů uživatelů.
Provozovatel neručí za správnost významů všech zkratek v databázi.