BPEJ

Informace o zkratce 'BPEJ'

Obor
Význam
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Popis

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, kter&eac

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky BPEJ byla provedena: 22.10.2015
Obor:
Význam:
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Popis:

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, kter&eac

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky BPEJ byla provedena: 22.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'
CC
cca
CEO
CIA
ČP
dp
DS
EHS
En
FA
HUP
CH
IS
LP
NA
NO
OMG
OP
OS
PA
pc
PF
pm
pp
PR
S
SE
SRN
TBC
TK
TZP
v
VR
wtf
ZP
ZPS