ČAS

Informace o zkratce 'ČAS'

Obor
Význam
Česká agentura pro standardizaci
Popis
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanove
Jazyk
čeština
Zkratku ČAS najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ČAS byla provedena: 15.3.2019
Obor:
Význam:
Česká agentura pro standardizaci
Popis:
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanove
Jazyk:
čeština
Zkratku ČAS najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ČAS byla provedena: 15.3.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Organizace'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Organizace'
AC
AI
AU
Bm
BVV
CC
CEE
CIA
ČP
dA
DOC
DP
EA
EMS
fa
fy
IS
ISO
MA
MD
OS
OSN
PP
PR
PS
SE
SP
ÚK
VIS