ČÚOP

Informace o zkratce 'ČÚOP'

Obor
Význam
Český ústav ochrany přírody
Popis

Takto se jmenovala organizace zřízená v roce 1990 ministrem ŽP prof. Moldanem, byla do roku 1995 předchůdcem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Viz stať na Wikipedii, kapitola historie

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ČÚOP byla provedena: 9.1.2018
Obor:
Význam:
Český ústav ochrany přírody
Popis:

Takto se jmenovala organizace zřízená v roce 1990 ministrem ŽP prof. Moldanem, byla do roku 1995 předchůdcem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Viz stať na Wikipedii, kapitola historie

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ČÚOP byla provedena: 9.1.2018