DMD

Informace o zkratce 'DMD'

Význam
důlně měřická dokumentace
Popis
Dokumentace při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (především těžba nerostných surovin) zpracovaná v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb. v platném znění.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky DMD byla provedena: 18.3.2015
Význam:
důlně měřická dokumentace
Popis:
Dokumentace při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (především těžba nerostných surovin) zpracovaná v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb. v platném znění.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky DMD byla provedena: 

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'
čp
čs
dPP
DSP
EPS
GZS
hv
IS
KU
MaR
MD
MJ
MK
O
OP
ORL
PC
POV
PP
RIP
S
SD
SDK
SP
SR
TDI
TV
TZB
ÚK
ÚP
VR
VS
zov
ZP
ZS
ZTI
ZU