DOSS

Informace o zkratce 'DOSS'

Obor
Význam
dotčené orgány státní správy
Popis
Jsou orgány státní správy, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných zájmů. Např. při přípravě územně plánovací dokumentace.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky DOSS byla provedena: 13.5.2019
Obor:
Význam:
dotčené orgány státní správy
Popis:
Jsou orgány státní správy, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných zájmů. Např. při přípravě územně plánovací dokumentace.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky DOSS byla provedena: 13.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'
CC
cca
CEO
CIA
ČP
dp
DS
EHS
En
FA
HUP
CH
IS
LP
NA
NO
OMG
OP
OS
PA
pc
PF
pm
pp
PR
S
SE
SRN
TBC
TK
TZP
v
VR
wtf
ZP
ZPS