FAST

Informace o zkratce 'FAST'

Obor
Význam
Fakulta stavební
Popis

Součást Vysokého učení technického (VUT) v Brně a stejně tak Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě (VŠB-TUO).

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky FAST byla provedena: 27.10.2009
Obor:
Význam:
Fakulta stavební
Popis:

Součást Vysokého učení technického (VUT) v Brně a stejně tak Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě (VŠB-TUO).

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky FAST byla provedena: 27.10.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Školství'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Školství'
AJ
AMU
AS
BP
Čj
FA
FBI
FIS
KDF
Lic
MG
MT
OA
OMG
OTK
PET
PF
PPP
SoP
SPP
TK
TV
UK
UP
VR
VUT
vz
ZS