IK

Informace o zkratce 'IK'

Význam
I know
Popis
já vím
Jazyk
nezvolen
Zkratku IK najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IK byla provedena: 14.1.2009
Význam:
I know
Popis:
já vím
Jazyk:
nezvolen
Zkratku IK najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IK byla provedena: 14.1.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf