OON

Informace o zkratce 'OON'

Obor
Význam
Ostatní osobní náklady
Popis
odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli
Jazyk
čeština
Zdroj
Poslední změna zkratky OON byla provedena: 17.5.2019
Obor:
Význam:
Ostatní osobní náklady
Popis:
odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky OON byla provedena: 17.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ekonomie'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ekonomie'
AD
AS
BC
CC
CD
CEO
CO
cs
ČP
EPS
FA
FY
GO
HR
IA
IS
KS
LP
MJ
MU
NA
nc
OP
PA
PC
PE
PI
PM
PO
pp
PS
QA
SI
SP
SPP
VHJ
VZ
ZPS
ZS