OZE

Informace o zkratce 'OZE'

Obor
Význam
Obnovitelné zdroje energie
Popis
Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, vody, půdy, vzduchu, biomasy. skládkového a kalového plynu a geotermální energie.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky OZE byla provedena: 13.7.2009
Obor:
Význam:
Obnovitelné zdroje energie
Popis:
Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, vody, půdy, vzduchu, biomasy. skládkového a kalového plynu a geotermální energie.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky OZE byla provedena: 13.7.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Energetika'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Energetika'
AC
BAP
CBS
DA
DS
DTS
EPC
EZ
FAT
HDO
HR
HUP
IP
JE
KP
KPS
LC
LDS
MaR
MM
MOO
MP
MTN
NES
OA
OPS
OTE
PPS
PS
THP
TS
UA
VDJ
VS
VT