PBZ

Informace o zkratce 'PBZ'

Obor
Význam
požárně bezpečnostní zařízení
Popis
technická zařízení ve smyslu zákona o požární ochraně a prováděcího předpisu k zákonu - vyhlášky o požární prevenci
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky PBZ byla provedena: 2.4.2019
Obor:
Význam:
požárně bezpečnostní zařízení
Popis:
technická zařízení ve smyslu zákona o požární ochraně a prováděcího předpisu k zákonu - vyhlášky o požární prevenci
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky PBZ byla provedena: 2.4.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'
CC
cca
CEO
CIA
ČP
dp
DS
EHS
En
FA
HUP
CH
IS
LP
NA
NO
OMG
OP
OS
PA
pc
PF
pm
pp
PR
S
SE
SRN
TBC
TK
TZP
v
VR
wtf
ZP
ZPS