POZE

Informace o zkratce 'POZE'

Obor
Význam
podporované zdroje energie
Popis
Podporovanými zdroji energie se rozumí zejména obnovitelné zdroje energie (tj. energie biomasy a bioplynu, sluneční energie, větrná energie, vodní energie atd.), druhotné zdroje, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla, biometan a decentrální vý
Jazyk
čeština
Zdroj
Poslední změna zkratky POZE byla provedena: 30.3.2018
Obor:
Význam:
podporované zdroje energie
Popis:
Podporovanými zdroji energie se rozumí zejména obnovitelné zdroje energie (tj. energie biomasy a bioplynu, sluneční energie, větrná energie, vodní energie atd.), druhotné zdroje, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla, biometan a decentrální vý
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky POZE byla provedena: 30.3.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Energetika'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Energetika'
AC
BAP
CBS
DA
DS
DTS
EPC
EZ
FAT
HDO
HR
HUP
IP
JE
KP
KPS
LC
LDS
MaR
MM
MOO
MP
MTN
NES
OA
OPS
OTE
PPS
PS
THP
TS
UA
VDJ
VS
VT