R.M.S.

Informace o zkratce 'R.M.S.'

Význam
root mean square
Popis
efektivní hodnota napětí ( proudu ) pro harmonický průběh napětí platí Uef=Umax/druhá odmocnina ze 2 Pozn. někdy se píše jako rms nebo RMS, např. 250V dc or rms ac
Jazyk
nezvolen
Zkratku R.M.S. najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky R.M.S. byla provedena: 9.3.2007
Význam:
root mean square
Popis:
efektivní hodnota napětí ( proudu ) pro harmonický průběh napětí platí Uef=Umax/druhá odmocnina ze 2 Pozn. někdy se píše jako rms nebo RMS, např. 250V dc or rms ac
Jazyk:
nezvolen
Zkratku R.M.S. najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky R.M.S. byla provedena: 9.3.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Světové míry a váhy'

q SI V W y
Nejhledanější zkratky z kategorie 'Světové míry a váhy'
bu.
cl.
dag
dg.
dkg
dl
dm.
F.
ft.
g
g.
id
kg
m
ml
mm
pc
pct
q
SI
V
W
y