SDP

Informace o zkratce 'SDP'

Význam
střední dělící pás
Popis

pás se zelení a/nebo svodidly na směrově rozdělených komunikacích

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky SDP byla provedena: 29.7.2017
Význam:
střední dělící pás
Popis:

pás se zelení a/nebo svodidly na směrově rozdělených komunikacích

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky SDP byla provedena: 29.7.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'
čp
čs
dPP
DSP
EPS
GZS
hv
IS
KU
MaR
MD
MJ
MK
O
OP
ORL
PC
POV
PP
RIP
S
SD
SDK
SP
SR
TDI
TV
TZB
ÚK
ÚP
VR
VS
zov
ZP
ZS
ZTI
ZU