SPC

Informace o zkratce 'SPC'

Obor
Význam
Speciálně pedagogické centrum
Popis
Speciálně pedagogická centra fungují podobně jako pedagogicko psychologické poradny, jen jsou zřízena pro konkrétní postižení žáka (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami nebo autismus).
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky SPC byla provedena: 28.8.2023
Obor:
Význam:
Speciálně pedagogické centrum
Popis:
Speciálně pedagogická centra fungují podobně jako pedagogicko psychologické poradny, jen jsou zřízena pro konkrétní postižení žáka (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami nebo autismus).
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky SPC byla provedena: 28.8.2023

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Školství'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Školství'
AJ
AMU
AS
BP
Čj
FA
FBI
FIS
KDF
Lic
MG
MT
OA
OMG
OTK
PET
PF
PPP
SoP
SPP
TK
TV
UK
UP
VR
VUT
vz
ZS