SoD

Informace o zkratce 'SoD'

Obor
Význam
smlouva o dílo
Popis
Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Jazyk
čeština
Zkratku SoD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky SoD byla provedena: 18.5.2019
Obor:
Význam:
smlouva o dílo
Popis:
Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Jazyk:
čeština
Zkratku SoD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky SoD byla provedena: 18.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ekonomie'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ekonomie'
AD
AS
BC
CC
CD
CEO
CO
cs
ČP
EPS
FA
FY
GO
HR
IA
IS
KS
LP
MJ
MU
NA
nc
OP
PA
PC
PE
PI
PM
PO
pp
PS
QA
SI
SP
SPP
VHJ
VZ
ZPS
ZS