VUPE

Informace o zkratce 'VUPE'

Obor
Význam
Vybrané údaje provozní evidence
Popis
Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) mají povinnost každoročně předávat vlastníci na příslušné vodoprávní úřady v souladu s ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích. Následně jsou data předávána vodoprávní
Jazyk
čeština
Zdroj
Poslední změna zkratky VUPE byla provedena: 10.12.2019
Obor:
Význam:
Vybrané údaje provozní evidence
Popis:
Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) mají povinnost každoročně předávat vlastníci na příslušné vodoprávní úřady v souladu s ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích. Následně jsou data předávána vodoprávní
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky VUPE byla provedena: 10.12.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Ostatní'
CC
cca
CEO
CIA
ČP
dp
DS
EHS
En
FA
HUP
CH
IS
LP
NA
NO
OMG
OP
OS
PA
pc
PF
pm
pp
PR
S
SE
SRN
TBC
TK
TZP
v
VR
wtf
ZP
ZPS