XPS

Informace o zkratce 'XPS'

Význam
Extrudovaný polystyren
Popis
Extrudovaný polystyren se označuje zkratkou XPS a číslem, které označuje napětí při 10% stlačení materiálu. Prvotní surovinou pro výrobu XPS je ropa, dále polystyrenový granulát, který se extruduje rozpínavými plyny. Hlavní předností extrudovaného polysty
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky XPS byla provedena: 24.9.2017
Význam:
Extrudovaný polystyren
Popis:
Extrudovaný polystyren se označuje zkratkou XPS a číslem, které označuje napětí při 10% stlačení materiálu. Prvotní surovinou pro výrobu XPS je ropa, dále polystyrenový granulát, který se extruduje rozpínavými plyny. Hlavní předností extrudovaného polysty
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky XPS byla provedena: 24.9.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Stavebnictví'
čp
čs
dPP
EPS
GZS
hv
IS
KU
LPF
MaR
MD
MJ
MK
O
OP
ORL
PC
POV
PP
RIP
S
SD
SDK
SP
SR
TDI
TV
TZB
ÚK
ÚP
VR
VS
zov
ZP
ZS
ZTI
ZU