ZDO

Informace o zkratce 'ZDO'

Obor
Význam
Zemské desky olomoucké
Popis
Zemské desky určené pro zápisy majetkových práv zpupných statků na území markrabství Moravského a výnosů zemského soudu.
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky ZDO byla provedena: 13.3.2022
Obor:
Význam:
Zemské desky olomoucké
Popis:
Zemské desky určené pro zápisy majetkových práv zpupných statků na území markrabství Moravského a výnosů zemského soudu.
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky ZDO byla provedena: 13.3.2022